Haptotherapie bij kinderen

Haptotherapie biedt ook bij kinderen goede mogelijkheden. Dit artikel laat zien hoe een haptotherapeut naar een kind in ontwikkeling kijkt en wat de daaraan verbonden insteek kan zijn. Als voorbeeld neem ik Pim (fictieve naam), zes jaar en erg vluchtig in het contact.

In het lichamelijk-aanrakende contact kom je de problematiek van Pim het scherpst tegen. Pim heeft een hard en strak lijf. Eigenlijk gaat Pim heel veel op kracht. In het aanraken merk je de onrust; het continue bewegen en het wisselen van de aandacht. Pim kan nauwelijks rustig liggen en genietend stil worden. Het is alsof Pim de verzachting in zichzelf kent.

Daarmee staat hij continue onder ‘hoog’spanning. Pim landt niet in zijn beleving.


Zijn ‘mind’ blijft continue actief. Zijn eigen lichaamsbeleving, het vertrouwd zijn met zijn gevoel en de rust in zichzelf kunnen opzoeken is nog heel labiel. Een interne veilige basis ontbreekt. Een basis waar de indrukken samenkomen en een samenhang gevormd vormen. Kortom Pim is gevoelsmatig slecht gehecht in zichzelf: een angstig gehecht Zijn, welke zich vertaalt in een bovenmatige angstige gespannenheid.

Kortgezegd zou je kunnen zeggen dat Pim leeft van het ene korte fragment in het andere zonder verbindende lijn. Het leven is daardoor fragmentarisch en chaotisch. Pim hopt van het ene moment in het andere en dat is heel storend, onbegrijpelijk en verwarrend voor de omgeving. Pim mist daardoor telkens wat hem aangereikt wordt.

Wat is de begeleiding en therapie die Pim nodig heeft ?

Allereerst dient Pim meer gevoelsmatig te gaan wonen in zijn lijf. Pim heeft professionele hulp nodig om de verzachting in zijn lijf te leren ontdekken en toe te laten, zodat een bredere gevoelsbasis in hem kan ontplooien en het gevoelscontact met de ander meer ruimte krijgt. Een therapie dus die gericht is op het open van het affectief-lichamelijke contact.

Al deze items gaan over het basale Zijn: een zekere gevoelsbasis in jezelf vanwaaruit hij in contact kan treden naar de ander, om daarmee in staat te zijn tot een samen-zijn en samen-spel.

Ouders kunnen onder begeleiding hem daarin zeker ondersteunen.

Op March 25, 2013